Creative Commons Licenc
Ch-Molnár Éva: AVABLOG című műve Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 3.0 Unported Licenc alatt van.
Az ezen publikus licenc hatáskörén kívül eső jogok megtekinthetőek itt: muforditas.bloglap.hu

Fejléckép: Erik Tjallinks, Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 3.0 Unported Licenc,

 

 

 

 


Belépés
Kereső

Műfordító képzések I. - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba

Mikor megérett bennem a döntés, hogy a műfordítás legyen végre a szakmai fővonal – végtére is ezért mentem angol szakra –, elkezdtem (tovább)képzési lehetőségek után kutatni, hiszen az tisztán látszott, hogy az egyetemi tanrendbe beépített 2x30 óra fordítás-tolmácsolás kurzus után még van hová fejlődni. Nagy elánnal kezdtem keresni de eltartott egy darabig mire a Pázmány műfordító képzésére rátaláltam.


 

Mert, képletesen szólva, szakfordító képzéssel tele a padlás, de ott, mint a neve is utal rá, bizonyos szakmák speciális szövegeit kell többnyire fordítani, ráadásul minimum két idegen nyelv magas szintű ismerete a bemeneti követelmény. Én pedig irodalmat szeretnék fordítani, főleg kortárs prózát és egyelőre csak az angol-magyar (magyar-angol) vonalon, az olasz tudásom ezzel párhuzamosan tervezem továbbfejleszteni.

 

A kutakodás első pár körében három olyan, kifejezetten műfordító-képzést találtam, melyek tanfolyam-jellegűek, elérhető áruk van és biztató az oktatók névsora is. Nézőpont kérdése, hogy kinek sajnos, kinek nem, de egytől egyig budapesti székhelyűek. Ezekről egy következő posztban részletesen is beszámolok. Addigra kiderítem, pontosan mik a bemeneti követelmények, milyen gyakran sikerül elindítaniuk a képzést, mik a korábbi diákok tapasztalatai, elhelyezkedési esélyei, mit foglal magába a képzési összeg és nem mellékesen milyen „papírt” adnak a sikeres teljesítés után. A negyedik csak a sokadik körben került a látóterembe. Kicsit eldugták. Ahogy Áron öcsém fogalmazott: „Mordor hegyei közt.” :) Mikor egy ködös, tél végi napon Piliscsaba felé autóztunk, mosolyogva nyugtáztam, igaza van.

 

          Tolikieni sejtelmesség - Kép: Zelenai Áron

 

Áron ugyanis a Pázmányon végzett, s mikor neki kerestem valamit a Katolikus Egyetem honlapján, megakadt a szemem a következőn:

 

Műfordító/Irodalmi fordító szakirányú továbbképzés

Képzés nyelve: angol, magyar

Képzés ideje: 3 félév

Képzési összeg: 120.000 Ft/félév

 

Ez most komoly?

Impozáns tantárgyi háló, kigazdálkodható ár – túl szép, hogy igaz legyen? Egyeztettem férjjel, gyerekekkel, nagymamákkal majd döntöttem: nekivágok. Jelentkezési lap, diplomamásolat, kiskutyafüle elküldve, aztán vártam, csak vártam. Majd sajnálattal közölték, hogy nem tudják elindítani a képzést. Hívtam az Pázmány Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karát, ahol a vonal végén a jól tájékozott, szimpatikus asszisztens hölgy elmondta, hogy 5 jelentkezés érkezett, de a képzést csak tíz hallgatóval indíthatják. A jelentkezési összeget nem áll módjukban visszatéríteni, viszont ha a következő félévben is fenntartom a jelentkezésem, nem kell újra befizetnem és a papírokkal sem kell újra bajlódnom. Pozitív, pozitív. Viszont konstatáltam, hogy nem csak én találtam meg nehezen a képzést és egy hirtelen ötlettől vezérelve felvettem a kapcsolatot Somló Ágnessel, aki azon túl, hogy jelenleg a hazai műfordító képzés szíve és motorja, komoly fordítói munkásságot mondhat magáénak. Pár nappal későbbre beszéltünk meg találkozót a piliscsabai Campuson. Szerencsére a tanárnő irodájáig nem Mória bányáin keresztül vezetett az út...

 

Mi folyik itt?

Az együtt töltött egy óra során élvezetesen csapongtunk a képzéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók és a műfordítási (alap)ismeretek között. Beszélgetésünk lényegi pontjait ezért megpróbálom az eredetileg megfogalmazott kérdéseim mentén rendszerezni.

 

Kívülről a fene se gondolná, hogy odabent mi van készülőben... - Kép: Zelenai Áron

 

Somló Ágnes azt mondja, ő a fordítás "betege". Míg a szaktársai, barátnői az egyetemi vizsgák után sütöttek-főztek, szabtak-varrtak, addig ő pihenésképp lefordított egy novellát. Az ELTE Bölcsészkarának angol nyelv és irodalom, illetve történelem szakán végzett, de rengeteg más területen is folyamatosan képzi magát, hiszen a műfordításhoz kapcsolódó interdiszciplináris területek igen szerteágazóak, véleménye szerint egy műfordítónak sok felé kell nyitni. 1997 óta tanít a Pázmányon, ahol kezdetben fordítástechnikát oktatott.

 

Maga a műfordítás nyelvfejlesztő speciális kurzusként indult az angol szakosoknak, ám hamar népszerű lett más szakok hallgatói körében is, hiszen hol máshol lehet ilyen mélységében megtanulni a magyar nyelv kommunikációs formáját? – kezdi lendületesen. – Volt, hogy három csoport is futott párhuzamosan, így idővel specializációvá fejlesztették. Ez gyakorlati órákat jelentett, ahol a hallgatók műfordítási feladatokat oldottak meg mindkét irányba (angol↔magyar). Következő lépésként az angol alapképzésben résztvevők már fordító/műfordító kiegészítő képesítést is szerezhettek, a szakirányú továbbképzés pedig tíz évvel ezelőtt indult el. Akkor még együtt futott a szakfordítás és a műfordítás.

El tudott-e már indulni műfordító csoport, hiszen tíz embert nem is olyan egyszerű „összetrombitálni”?

Igen – mondja, hangjában kis büszkeséggel. – Az első, teljes egészében műfordító képzés 2011 februárjában indult 11 fővel majd 2012 júniusában 9-en végeztek. Közülük 4-en már publikálnak 2-en ha nem is kiadóknak, de rendszeresen fordítanak, 1 a munkahelyén veszi hasznát sok mindennek, amit a képzés nyújtott és a maradék 2 hallgató eltűnt a szemem elől, ami persze nem jelenti azt, hogy ők nem fordítanak... csak én nem tudok róla.

Mik lényegi a tapasztalatok?

Hogy a hallgatók kinyílnak. Szárnyalnak. Végre az érdemi munkára koncentrálhatnak, mert nem kell mindenre a saját próbálkozásaik mentén rájönni. Vannak adott szövegek, melyek rávilágítanak bizonyos tudatosan megoldható fordítói problémákra így a képzés során útmutatást kapnak, elsajátítják a speciális megközelítési módokat és egyfajta fordítói gondolkodásmódot.

Mit tartalmaz pontosan a képzés?

Vannak az úgynevezett „Általános ismeretek” úgy mint az idegen nyelv használata és különböző nyelvi rétegeinek (dialektus, rétegnyelv, szaknyelv…) ismerete, ilyen szövegek elemzése, értelmezése; a kulturális tanulmányok illetve az anyanyelvi nyelvhelyesség. Az „Alapozó ismeretek” jelentik az általános fordítástechnikát, a CAT vagyis számítógéppel támogatott fordítás alapjait; stiláris, műfaji és kommunikációs gyakorlatokat; a fordítás elméleti kérdéseit; szerzői jogi ismereteket, hazai és nemzetközi szervezetek bemutatását továbbá szerkesztést, kontrollszerkesztést, szövegszerkesztést. Illetve ott vannak a speciális „Szakmai ismeretek”: a műfordítás különböző területeinek elméleti kérdései; a kortárs irodalom leglényegesebb területei és trendjei, szerkesztői és fordításkritikai gyakorlatok és természetesen műfordítási gyakorlatok a különféle területek jellegzetes és tényleges szövegmintáin.

Gondolom ennek abszolválásához nem elég egy Rigó utcai középfok. Milyen előképzettség szükséges?

A műfordítás alapvetően egy szakma, melynek alapfogásai és fortélyai elsajátíthatók. De. De! Kitűnő célnyelvi és anyanyelvi ismereteket, stílusérzéket igényel és nagy előny, ha a jelölt jól ír. - Vonnegut mondta, hogy azt várja a fordítójától, hogy legalább olyan jó író legyen, mint ő maga. - Ezek többnyire fejleszthető képességek. És rendkívül fontos a nyitottság, hiszen a fordítandó művek rengeteg témát érintenek, melyekben bizonyos szintig otthonosan kell mozognia a fordítónak is. Nem mindig van ugyanis egyetlen megoldás egy adott fordulatra és a fordítónak képesnek kell lenni megmagyarázni, hogy a munkája logikája alapján, miért az a formula a legmegfelelőbb. Objektíve azonban az alábbi végzettségek egyikével lehet a jelentkezést benyújtani:

anglisztika alapszak és szakirány (BA)

legalább főiskolai szintű angol nyelv és irodalom szakos/tanári oklevél

megfelelő külföldi legalább BA-végzettség

egyéb felsőfokú végzettség + felsőfokú C típusú angol nyelvvizsga (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsgák).

A szóbeli alkalmassági vizsgán is sok minden kiderül.

Elnézegettem a tantárgyi hálót, az Ön neve mellett még számos ismert fordítóé is felbukkan az oktatók között. Versfordítást korábban Gergely Ágnes, gyermekirodalom fordítást Tótfalusi István oktatott, a drámafordítás pedig Nádasdy Ádám reszortja.

Igyekszünk mind a tematikában, mind az oktatók személyében kiemelkedőt nyújtani.

 

Nem maradt felőle kétségem. Ráadásul az általam utolért korábbi hallgatók is pozitívan nyilatkoztak a Pázmányon töltött három szemeszterről. Például így: 

– Műfordítónak lenni – egy szerelem, elhivatottság, függőség, életforma. Folyamatos „nyitott füllel és szemmel” járás, aminek (majdnem Somló Ágnes szavait idézve) idegen nyelvi szövegben való folytonos elmerülés a velejárója. A képzés lehetőséget adott, hogy olyan szakmailag aktív emberektől tanuljunk, akik mögött komoly szakmai múlt és kiépített kapcsolatrendszer áll. Diákként örömmel mondhatjuk el, hogy Velük együtt dolgozhat(t)unk (!) szinte családias légkörben. Tudjuk, hogy végzett diákokként bármikor (!) bátran fordulhatunk szakmai kérdésekkel Tanárainkhoz. Könyv-, ill. versfordítási lehetőségeket, pályázatokat nemcsak mi diákok keresünk, s osztunk meg egymással, hanem Tanáraink a képzést követően is közvetítenek nekünk. Miért tartom fontosnak a képzést? A hiteles, szakszerű, igényesen elkészített, minőségi fordítások iránti igény ébredni, sőt fokozódni látszik napjainkban. Célunk, hogy ezt az igényt fenntartsuk és fokozzuk, s szakmai felkészültségünkkel képesek legyünk kiszolgálni – még ha nagyképűen is hangzik, de ilyen mértékű felelősségtudat birtokában – a köz javára. A XXI. században – a teljesség igénye nélkül – azt kívánjuk elérni, hogy a világ „minden” tájáról olyan értékes, válogatott irodalmi anyagot közvetíthessünk anyanyelven hazánkban, mely művel, tájékoztat vagy igényesen szórakoztat. A másik oldalról pedig a (nemcsak kortárs) magyar irodalom mindezidáig nem közismert gyöngyszemeinek, illetve filmjeinek angol nyelvű terjesztésével a világ figyelmét kívánjuk kissé magunkra vonni, s ezáltal gyarapítani a határainkon túli irodalmi közkincset. Tudjuk, érezzük (ezt nem előzetes egyeztetés, csupán tapasztalat alapján írom), hogy a műfordítói lét komoly kihívások elé állít minket, ahol a felkészültség és elhivatottság nem elegendő az érvényesüléshez. Számolnunk kell a piaci-, kiadói-, társadalmi elvárásokkal, szembe kell néznünk a versenyhelyzetekkel is, mégis úgy érezzük, hogy felvértezzük magunkat, s képességeink felhasználásával és kiaknázásával elérjük, hogy ha egyénileg kis mértékben is, de részt vehessünk a köz művelésében, igényes szórakoztatásában, hiteles tájékoztatásában. Kezdődjék ez a folyamat cikkfordításokkal, óvodás mondókák átültetésével (ami ugyancsak komoly felelősség!), avagy reklámszövegek honosításával, minden egyes fordítás fejlesztőleg hat ránk, saját hitelességünket bizonyítja, kapcsolatrendszerünket építi – egyszóval előre mutat. Móczárné Mikola Ágnes, korábbi hallgató

 

Praktikus apróságok

Érdemes tudni, hogy tankönyvek nincsenek, ám a tandíj tartalmazza a szükséges anyagokat, amiket a hallgatók kézhez kapnak. Ráadásul hozott anyagból is dolgozhatnak, ha tehát valakinek van megkezdett fordítása, munkálkodhat azon is a kurzus keretein belül. Félévente 5-6 hétvégét kell Piliscsabán tölteni, viszont azzal érdemes számolni, hogy a fennmaradó hétvégéket (vagy ennek megfelelő időt hét közben) is 100%-ban a feladatok feldolgozására kell szánni az optimális eredmény elérése érdekében.

A Campuson található ATM, van egyszerű nyomtatási és fénymásolási lehetőség, étkezde, büfé. A Campus kijáratától rövid sétára pedig egy Aldi és egy benzinkút.

Van kérdés?

 

 

 

 

Műfordító képzések I. - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba hozzászólásai

Szólj hozzá

0.04 mp